Saturday, December 5, 2009

5=Khmer : "Kompong Thom Jomrom Jet" by Rin Saveth

Khmer : "Kompong Thom Jomrom Jet" by Rin Saveth

4=Kompong Thom Chomrum Chet - Sin Sisamouth

From the movie Kompong Thom Chomrum Chet. The movie also had the song oscha nas songsa kyom.